JJOO 2020 Tokio PLATA Piragüismo, Maialen Chourraut